Cookie beleid V.V. De Bataven

De website van V.V. De Bataven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
sinds 1932
"De Bataven, Onze vereniging" Ik hoor erbij!

Meldplicht datalekken

Protocol meldplicht datalekken

Inleiding
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) en soms ook aan de betrokkenen.

Om te zorgen voor een eenduidig beleid en om te voorkomen dat datalekken die wel gemeld hadden moeten worden, dat niet worden en dat datalekken die niet gemeld hoeven te worden, dat wel worden, heeft VV De Bataven gekozen de meldingen centraal te laten verlopen via het meldpunt datalek VV De Bataven.

Het meldpunt datalek VV De Bataven
Het meldpunt datalek VV De Bataven ligt bij het hoofdbestuur.

De meldingen kunnen worden ingediend bij:

VV De Bataven
Nijmeegsestraat 65B
6691 CM Gendt
[email protected]  

Het protocol
Onmiddellijk nadat een (bestuurs)lid, ontdekt of ter ore komt dat sprake kan zijn van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen De Bataven, meldt hij/zij dat aan het meldpunt datalek VV De Bataven.

Het meldpunt datalek VV De Bataven beslist of sprake is van een (mogelijk) datalek en of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de betrokkenen.

Het meldpunt datalek VV De Bataven draagt zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is de werknemer niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden.

Als het (bestuurs)lid het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek VV De Bataven om het (mogelijke) datalek wel - of niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij/zij zich richten tot het hoofdbestuur van VV De Bataven.

Delen

"Oranje zwart zijn onze kleuren"