Bestuursreglement 2023-2024 - V.V. De Bataven
sinds 1932
"De Bataven, Onze vereniging" Ik hoor erbij!

Bestuursreglement 2023-2024

Doel van de handleiding
Middels deze handleiding willen we inzicht geven in ons bestuursreglement. Onderwerpen die aan bod komen: 
- Algemene bepalingen
- Sociaal hygiënische bepalingen
- Paracommercie bepalingen

We vragen jullie dan ook vriendelijk deze aandachtig door te nemen. 

Bekijk hier ons bestuursreglement 2023-2024.
Delen

"Oranje zwart zijn onze kleuren"