Home

Vacature vrijwilliger ingevuld: Coördinator (m/v) meiden voetbal

4 september 15:30  Vacature vrijwilliger ingevuld: Coördinator (m/v) meiden voetbal! Wij zijn erg blij te vermelden dat voor onze meiden afdeling, Tom Holsbeek invulling gaat geven aan de functie van coördinator. Veel succes Tom! Verder willen wij natuurlijk iedereen bedanken die dit bericht heeft gedeeld via de social media, of mondeling heeft verspreid! Jeugdbestuur V.V. De Bataven

223x gelezen

Uitnodiging voor 89ste jaarvergadering

7 augustus 18:30  Uitnodiging voor 89ste jaarvergadering Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. de Bataven, die zal worden gehouden op vrijdag 17 september om 20.00 uur in het Sportcafé op Walburgen. Agenda 1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de 88e algemene ledenvergadering. Belangstellenden kunnen 1 dag voor de vergadering een afschrift van de notulen opvragen bij de secretaris. 4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020-2021. 5. Jaarverslag van de jeugdsecretaris over het verenigingsjaar 2020-2021. Pauze 6. Goedkeuring van de jaarrekening over het seizoen 2020-2021, bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2021-2022. Belangstellenden kunnen 1 dag voor de vergadering een afschrift van de jaarrekening en de begroting afhalen bij Gerwin Huisman Markt 7 in Gendt, of aanvragen via penningmeester@bataven.nl. 7. Rapport inzake de jaarrekening 2020-2021van de externe accountant. 8. Vaststelling van de contributies voor het seizoen 2021-2022. 9. Benoeming van bestuursleden: Aftredend is jeugd voorzitter Wim Gelsing. Het bestuur draagt Marco Vermaas voor als zijn vervanger. Bestuursleden kunnen, volgens de statuten, kandidaat worden gesteld door tenminste drie stemgerechtigde leden, uiterlijk 2x24 uur voor de vergadering. 10. Vermelding jubilarissen. 11. Mededelingen. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Namens het bestuur van v.v. De Bataven, Harrie van Moerkerk, secretaris hoofdbestuur@bataven.nl

282x gelezen

In memoriam Theo Eltink

28 juli 18:00  In memoriam Theo Eltink Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde erelid Theo Eltink op 84-jarige leeftijd is overleden. Ondanks dat ons bekend was dat zijn gezondheid achteruit ging, kwam dit toch onverwacht. Theo werd op 12-jarige leeftijd lid van onze vereniging en begon zijn carrière bij de junioren. Zijn voetballoopbaan speelde zich voornamelijk af bij de lagere elftallen. Voor Theo gold echt ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Veelal was hij keeper (met de te grote handschoenen) van het derde en het vierde elftal. In 1965 werd hij, al vrij snel na zijn periode als speler, leider van een van de elftallen. Zo is hij jarenlang leider geweest van het derde elftal en heeft hij vele trainers en spelers meegemaakt. Kenmerkend daarbij waren zijn notitieboekje, waarin alles werd genoteerd zodat er nooit meningsverschillen ontstonden (want wat in het boekje stond, was de waarheid), zijn stofjas en zijn onafscheidelijke sigaar (waar hij later toch afscheid van heeft kunnen nemen). Velen zullen zich hem zo herinneren. Na 43 jaar is Theo in 2008 gestopt als leider. Intussen was hij, na het stoppen als zelfstandig ondernemer, in 1994 ook als vrijwilliger begonnen bij de Walburgboys. Steevast elke morgen om 9.00 uur werd er gestart met koffiedrinken, met extreem veel koffiemelk erin en het liefst met een stukje gebak erbij. In het begin deed Theo allerhande onderhoudsklussen op het sportpark. Als snel kwam daar het wassen van de shirts bij, het schoonmaken van de kleedkamers, het helpen uitlijnen van de velden en het nodige las- en schilderwerk. Theo was een man van de paperassen en alles werd dan ook in de boeken genoteerd. Zo werd bijgehouden wanneer er iets werd aangeschaft en werden elke maandag de standen van het gas, water en licht genoteerd. Hier zag je de ondernemer in Theo terug. Naar mate hij ouder werd, verschoven de taken wat. Ondanks zijn leeftijd bleef hij tot het laatst bezig met het verzorgen van het sportpark. Theo zorgde ervoor dat op het hele sportpark geen onkruid te vinden was, al moest hij daarvoor op zijn knieën. Alles wat hij deed, deed hij immers grondig. De laatste jaren ging de gezondheid van Theo steeds meer achteruit en we zagen hem dan ook helaas steeds minder op het sportpark. Met het overlijden van Theo verliezen we een Batavier in hart en nieren. Wij zijn hem enorm veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de Bataven heeft betekend. Theo, we zullen je heel erg gaan missen! Bestuur, Walburgboys en Supportersvereniging v.v. De Bataven

427x gelezen

Oldstars: nu al een begrip in Lingewaard

23 juni 18:00  Oldstars: nu al een begrip in Lingewaard ‘’Geweldige kameraadschap.’’ ‘’Derde helft met sterke verhalen en moppen.’’ ‘’Speelwijze geeft iedereen plezier in het voetbal.’’ ‘’Geweldige opkomst.’’ Dit zijn enkele van de uitspraken tijdens de interviewtjes met Oldstars-spelers Wim Brandts (63), Gerard Böhmer (73), Lambert Neijenhuis (67) en walking football-trainer Louis Verweijen (60). Het geeft aan dat Oldstars Lingewaard, bijna 4 jaar geleden opgericht (september 2017), al een begrip is in onze gemeente. De deelnemende 60-plussers kunnen niet meer zonder. Dat hebben ze aan den lijve ondervonden in het coronatijdperk toen er noodgedwongen een lange pauze moest worden ingelast. Wim: ‘’Ik miste vooral de broodnodige beweging, maar natuurlijk ook de gezelligheid!’’ Gerard: ‘’Jammer dat wij niet mochten voetballen, maar mooi dat wij tijdens deze gedwongen stop konden tennissen en wandelen. Zo bleef er toch contact. En de opkomst is geweldig, zegt iets over de saamhorigheid. Om in conditie te blijven en mijn Body Mass Index (BMI) binnen de range te houden, bestond mijn dagelijkse training uit: wandelen, fietsen en tweemaal daags rek- en strekoefeningen.’’ Lambert: ‘’De coronatijd was een beetje ‘kaal’. Ik miste vooral het onderlinge partijspel. Ik deed toen vooral aan wandelen, fietsen en wat extra met mijn kleinkinderen ravotten.’’ Zo’n 35 leden telt Oldstars Lingewaard intussen. Gemiddeld circa twee derde van de 60-plussers gaat elke vrijdagmiddag ‘de wei in’. Na de eerste coronagolf is tijdelijk zelfs ook op de dinsdagmiddag het edele voetbalspel beoefend. Weliswaar aangepast aan leeftijd en aan ‘corona’ (afstand houden, handen ontsmetten). Dat wandelvoetbal of walking soccer aanslaat in Lingewaard staat buiten kijf. Er zijn leden die nooit eerder gevoetbald hebben, maar zowel zij als de echte voetballers komen aan hun trekken. Trainer Louis, een heuse wandelvoetbaltrainer, ziet erop toe dat er structuur is en aandacht voor iedereen. ‘’Ik beoefen al 8 jaar het walking football in de regio Oost-Nederland. Mijn doel: iedereen met plezier laten bewegen. Motiveren is niet nodig, want iedereen komt graag naar de training en raakt laaiend enthousiast. De meeste voldoening krijg ik door de complimenten, als ik hoor dat men weer heerlijk getraind heeft. En ook als ik vooruitgang zie in voetbalvaardigheden bij de mindere voetballers. Een uitdaging is wel het niveauverschil binnen de groep. Een goede trainer moet creatief zijn en kunnen inschatten of de oefenstof begrijpbaar is voor iedereen. Elementen die steeds terugkomen zijn: warming-up, evenwichtsoefeningen, balbeheersing, partijtje en cooling-down.’’ Bijna alle spelers zijn afkomstig van clubs uit Lingewaard: Angeren, De Bataven, GVA, Jonge kracht, Sportclub Bemmel en RKHVV. Alleen HAVO-leden ontbreken nog. In de regel wordt om de 3 weken bij een andere vereniging getraind. Waarom zijn jullie lid geworden van de Oldstars? Wim: ‘’Vanwege de behoefte om te sporten in teamverband en toen ik eenmaal lid was ook de geweldige kameraadschap!’’ Gerard: ‘’Het wekelijks trainen met elkaar, sociale contacten, gezelligheid en de saamhorigheid.’’ Lambert: ‘’Sportief bezig zijn met een stel gezellige ‘oude kerels’ en een derde helft.’’ Wandelvoetbal is een blijvertje. De jongste loot aan de voetbalboom sluit mooi aan bij de tegenwoordige nadruk op BEWEGEN. Behalve het sportieve, speelt ook zeker het sociale aspect (‘de derde helft’) een belangrijke rol. Derde helft en partijtjes konden niet meer tijdens ‘corona’. Maar Louis wist dat gat prima te vullen door het aanbieden van andere competitieve spelletjes. Sinds begin juni mogen partijtjes weer. Aangezien allen 60-plussers zijn is het looptempo bij de meesten niet meer hoog, maar aan enthousiasme en humor mankeert weinig. In de persoon van Marten van der Ploeg is een oud-fysiotherapeut aanwezig voor advies. Verder is er periodiek een fittest. De resultaten worden besproken en er wordt advies gegeven bij eventuele klachten. Voor hen die voor het eerst iets lezen over wandelvoetbal, in het kort de belangrijkste spelregels: 6 tegen 6 zonder keepers, geen buitenspel, niet rennen (wordt - hoe kan het anders - weleens mee gesjoemeld), geen slidings, weinig fysiek contact, de bal niet boven heuphoogte spelen. Twee appgroepen zorgen voor samenhorigheid en informatievoorziening buiten de trainingsuren. Hans Schildering is hierin middels zijn tekeningen, filmpjes en foto’s een aanjager. Verjaardagen worden niet vergeten en zit er iemand in de lappenmand (wat op deze leeftijd nogal eens voorkomt), dan wordt hem van alle kanten een hart onder de riem gestoken. Af en toe treden de voetballers ook naar buiten als groep, zoals op een toernooi of op de Balkonbeweegdag in Huissen. In coronatijd hielpen ze mee bij het sportprogramma voor kinderen (‘vitale sportpark’). Door de verankering in de lokale sportinfrastructuur in alle kernen van de gemeente is de maatschappelijke meerwaarde van de Oldstars groot. Doordat zij een antwoord vormen op een lastig probleem bij verenigingen: het tekort aan vrijwilligers. Andersom werkt het ook: tegen een minimale vergoeding mochten de Oldstars een middag in de week de tennisbanen in Gendt gebruiken. Het goed herkenbare groen-zwarte tenue komt daarbij goed van pas en onderstreept nog eens de eenheid die de voetballers-op-leeftijd intussen vormen. Groen is neutraal, want geen van de zeven verenigingen heeft groen in de clubkleuren. Oldstars Lingewaard is de enige sportvereniging in de gemeente met een kernoverstijgend karakter. Wekelijks wordt op roulerende basis (in principe om de 3 weken bij een andere vereniging) op de voetbalvelden van de verschillende verenigingen getraind. De gemeente Lingewaard bestaat uit 6 kernen (Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen). Elke kern heeft één of een enkel geval twee voetbalverenigingen. Vele leden van de Oldstars hebben een sportief verleden bij één van deze sportverenigingen. Ze betalen een vastgestelde contributie via de eigen vereniging. Het zou een goede zaak zijn als de supportsverenigingen van de voetbalverenigingen en sponsoren de Oldstars (blijven) steunen. Zijn jullie tevreden over de spelregels? Wim: ‘’Ik ben tevreden. De huidige speelwijze maakt dat iedereen plezier in het voetbal krijgt. Ook degene die dachten niet te kunnen voetballen. Een speelstijl die door een goede corrigerende coaching sfeerverhogend en verbindend werkt.’’ Gerard: ‘’Van mij mag het wel iets fysieker worden. Dus iets sneller, dat zou het voor mij aantrekkelijker maken, met een schouderduwtje en zo. Maar voor een ander is het op de huidige wijze misschien wel goed zo.’’ Lambert: ‘’Gezien de doelgroep zijn de regels prima, maar tijdens de partijen is het onderling verschil wel groot.’’ Nog tips ter verbetering? Wim: ‘’Deelname van álle verenigingen binnen Lingewaard zou natuurlijk nog mooier zijn.’’ Louis: ‘’Vanaf 30 spelers is een assistent zeker nodig, je kunt dan de groep opsplitsen, zodat iedereen de juiste aandacht krijgt. Ook zou ik graag uitbreiding van speelattributen willen, zodat je vaker trainingsvormen kunt afwisselen.’’ Gerard: ‘’Volgens mij doen wij er alles aan om het gezellig te houden en iedereen hier vrij in te laten. Denk aan derde helft, spelen tegen teams uit een andere regio, een avond waarvoor ook de dames worden uitgenodigd en onze BBQ.’’ En heren, nog wat ‘anekdotes’? Lambert: ‘’Elke derde helft zit vol anekdotes, gezien de vele sterke verhalen en moppen.’’ Louis: ‘’Soms zijn er momenten dat een speler zo geobsedeerd is, dat hij in eigen goal schiet. Of: een kans missen één meter voor een lege goal…’’. Wim: ‘’De heenreis naar voetbalvereniging RKKSV in Rosmalen, alwaar we een oefenpotje hadden, verliep via Den Bosch en het grote OJC Rosmalen. Onze chauffeur Hans Schildering dacht de TomTom niet nodig te hebben. We zijn anderhalf uur onderweg geweest…!’’ Gerard: ‘’ Ik ben helemaal tevreden, ook over de manier van binnenkomen bij deze club, je wordt gelijk geaccepteerd. Zelf kom ik hier niet vandaan en is het leuk om anekdotes te horen over deze streek. Zoals over de steenfabrieken die er hebben gestaan, de verhalen rond ‘Dijk van een Wijf’ in Gendt en de Bemmelse Waard. Toen ik pas bij deze club kwam had ik moeite om de moppen die na het trainen onder de douche werden verteld, te verstaan. Bij mij viel het kwartje dan na enkele minuten. Dit onder grote hilariteit van de teamgenoten, geweldig toch?’’ Je bent in principe nooit te oud voor wandelvoetbal. Wat goed is voor het lichaam blijkt ook goed voor de geest: het spelletje en het samenzijn houdt de 60-plussers fit en scherp. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via een van de Lingewaardse voetbalverenigingen. Wilt u weten hoe het er ‘in het echie’ uitziet bij de Oldstars, bekijk dan het filmpje ‘Ploeg Productions’ over de Oldstars Lingewaard: te downloaden op: https://www.youtube.com/watch?v=vjIpaIjTB5k&ab_channel=HansSchildering Antoine Queens meer »

384x gelezen

Update 21-6 Verslag Bataven Cup

9 juni 16:00  Beslissing in Poule B Bataven Cup is gevallen! Afgelopen zondag heeft Bataven zaterdag 2 beslag weten te leggen op de Bataven Cup in poule B. In een rechtstreekse confrontatie werd Bataven 4 met maar liefs 5-0 verslagen. De Dumfries van Bat zat 2 (alias Koen R) wilde maar al te graag wat kwijt aan onze verslagever ter plaatsen. Wie had dat verwacht dat ik bovenaan de topscorers lijst zou staan. Tegen een ander medium van de Bataven (Bataven Expres) verklaarde hij onlangs in de rubriek de pen dat hij nog nooit om de prijzen gespeeld heeft. Nu heb ik de eerste binnen en dit smaakt naar mee. Wellicht moeten we weer op zondag gaan voetballen voegde hij er nog aan toe. Het duurde lang voordat trainer Kruip voor de camera verscheen. Zijn eerste woorden waren: we weten waar Bat Zat 2 toe in staat is. We hebben ze lang en grondig bestudeerd door al een paar jaar lang wekelijks een of meerdere spelers mee te sturen. Helaas hebben we door Corona niet de laatste aanwinst Rob A. kunnen analyseren. Die maakte duidelijk het verschil. Nu zorgen dat we iedereen weer opgelapt krijgen voor komende vrijdag. Dan spelen we tegen Bataven 3. We zullen moeten winnen om tweede in de poule te worden. Bataven 3 won “de derby” van de Bataven Cup door vrij eenvoudig Bataven 5 te verslaan. Deze wedstrijd staat in vergelijking tot Feyenoord – Ajax, Rangers – Celtic , Nederland – Duitsland. Weken lang werden er in de pers al speldenprikjes aan elkaar uitgedeeld. Het populaire tv programma Bataven 5 TV verloor zelf een sponsor. Een van de tafel heren alias “mister haar op de zak” was zover gegaan dat Gillette zich terug getrokken heeft als sponsor. De woordvoerder van Gillette bevestigde als je haar op de zak gaat promoten dan verkopen wij niets meer. Dit conflict is schijnbaar binnen het vijfde geëscaleerd en Lexie mocht zijn kunst langs de zijlijn aan zijn favoriete linkerkant laten zien, echter met een vlag in zijn hand. Zo kon hij toch een deel van de linkerflank bestrijken. Benieuwd of deze beelden in de nieuwe aflevering te zien zijn van Bataven 5 TV. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn het werd een duidelijke 4-1 overwinning voor Bataven 3. De grote man aan de kant van het derde was Job Wolpert met maar liefs drie doelpunten wist hij de oude glorie op de knieën te krijgen. Vrijdag aanstaande wacht de clash tegen het vierde. We hebben genoeg aan een gelijk spel voor de tweede plaats maar hopelijk winnen we een keer van onze angstgegner. In poule A werd er door de weeks en gisteren ook gespeeld. Op woensdag herstelde Bataven 9 zich van de nederlaag tegen Bataven 6. Bataven 8 werd in een fouten festival verslagen met 2-0. Het had op 13-12 voor Bataven 8 kunnen zijn. We zaten er al vroeg in de wedstrijd conditioneel doorheen was de verklaring voor het mindere spel van Wallie junior. Ik heb nog nooit kramp gehad ook niet naar vier dagen maximaal springen, hossen en bierdrinken met de kermis. Nu schoot de kramp in de eerste helft erin. Uiteindelijk trekken we de wedstrijd toch over de streep. Met drie gespeel zes punten en Yannick die Bataven 6 nog moet fluiten, zit er als we zondag van Bataven 10 winnen, nog van alles voor ons in. Dit waren de worden van Freek. Freek was blij dat hij voor de tweede keer een cleansheet had. Voor de wedstrijd van Bataven 7 – Bataven 6 werd Yannick nog beïnvloed door Freek. Echter Yannick is een betrouwbaar man en de fluit zijn eigen wedstrijd. Tijdens het fluiten kwam hij tot een mooie conclusie. Twee ploegen die van achter uit met verzorgd voetbal de aanval zochten. Dit heb ik nog niet gezien in poule A. Bataven 7 was op volle oorlog strekte terwijl Bataven 6 hun vedette Thijs Saat miste. Bataven 7 begon furieus aan de wedstijd echter de paal en Guido voorkwam een vroeger achterstand. Hierna speelde Bataven 6 het heel goed uit en liepen vrij eenvoudig uit naar 0-4. Met wederom een geweldige goal van Dave “Pirlo” Arends. Lobje buitenkant voet. Collin Janssen was minder blij. Ik zou een rustig oppas avondje bij mijn zus hebben. Mijn zwager moest voetballen (althans dat probeert hij) en mijn zus had een feestje. Kon ik erachter dat ik zelf moest voetballen… tegen mijn zwager. Tot zijn groet schrik zag hij Yogi niet alleen met 1-5 winnen maar ook nog eens de openingsgoal voor zijn rekening nemen. Gelukkig is kerst nog ver weg maar ik ben bang dat yogi er nog eens over begint tijdens het kerst diner. Dan zal ik gelijk nog even de penalty benoemen, grapte Yogi. Zondag wacht de clash met Bataven 10. Bataven 10 wist ook zijn tweede wedstrijd relatief eenvoudig te winnen met 4-0. Ons doel is duidelijk we komen niet voor de sportiviteit maar voor de punten aldus die nieuwe coach Ronnie A. Met zes uit twee en elf voor en nul tegen staan we er goed op. We zoeken nog een shirtsponsors. Vandaag moesten er zelfs jongen met de blote pens de wei in. Het leek wel een camping elftal. Wellicht zorgen onze goede presentaties ervoor dat een etablissement aan de dorpstraat in Gendt ons wil gaan sponsoren komend seizoen. De spelers zijn enthousiast. Op Insta kunnen we zien dat er onderhandelingen zijn. De eigenaar wilde het volgende erover kwijt: in het verleden heb ik veel gasten zien komen na de derde helft. Altijd gezellig en top dat ze komen maar voor dat je het weet krijgen ze verkering in Doornenburg of Oss en vervolgens zie je ze niet meer en worden mijn shirts niet meer met trotst gedragen. Het is knap wat het tiende doet in de Bataven Cup voegde hij er nog aan toe. Even was er de hoop voor de reserve aanvoerder van Bataven 9. Aangezien de eerste aanvoerder een weekendje weg was. Dit tot onbegrip van de reserve aanvoerder: hoe kun je in de beslissende fase van de Bataven Cup lekker naar Zeeland gaan waren zijn worden. Het ergste is dat hij ook onze vaste grens mee nam. Stond ik daar met de band om te vlaggen. Freek kondigde zijn afscheid aan mocht het de pingel stoppen. Gelukkig voor de tegenstanders komend seizoen blijft hij keepen. In poule C trappen de MO19 woensdag af tegen Bataven zat vrouwen 1. In de poule is nog van alles mogelijk. De trainers van de MO19 zijn nog druk bezig met het kiezen van hun selectie voor de komende weken. Voor Bataven zat vrouwen 1 is een overwinning voldoende om de cup mee te mogen naar huis. Kortom er is nog alles voor te spelen de komende wedstrijden. Poule des doods trapt af in Bataven Cup! Afgelopen zondag stonden er drie wedstrijden op het programma van de Bataven Cup. Door de weeks won het nieuwe tiende met maar liefs 7-0 van Bataven 8. De jonge honden van Bataven 10 waren een stuk feller en agressiever. Ik zag mezelf weer op het veld staan in de lichtbokaalcup van de Bataven als jong broekie, aldus Johan B trainer van Bataven 8. Nu weet ik wat de veteranen van toen mee hebben gemaakt. Het geluk van Bataven 10 is dat de Gendtse Bas Nijhuis was aangesteld op deze wedstrijd. Zoals iedereen weet heeft de Gendtse Bas Nijhuis een engelse manier van fluiten. Lekker mannelijke duels en veel door laten gaan. Dit is absoluut mijn stijl gaf Johan toe. Aangezien wij nu de oudjes waren was dat niet in ons voordeel. Woensdag (vanavond) hebben we de kans om dit recht te zetten tegen Bataven 9. Bataven 9 zat nog op een roze wolk na hun eerste overwinning. Heel even mochten ze aan een resultaat denken tegen het zesde afgelopen vrijdag. Van de normaal foutloze keepende Guido kregen ze de 1-0 in hun schoot geworpen. De reactie van Guido luidde als volgt: Ik schrok van Yogi. Waar normaal Yogi aan onbezonnen actie doet liet hij ditmaal de bal rustig lopen. Die had ik niet zien aankomen. Bataven 6 herstelde nog voor de rust de achterstand. Dave “Pirlo” A. werkte schitterend de 1-1 achter Freek binnen. Hij verklaarde ondanks dat de bal van 30 meter kwam dat hij hem alleen maar heeft kunnen horen. De eindstand 1-3 voor Bataven 6. Zondagmorgen was het de beurt aan de poule des doods. Bataven 3 mocht het opnemen tegen Bataven zat 2. Voor een wedstrijd verslag zie het instagram account van Bataven 3. Net als het Nederlands XI boycot de selectie van trainer Jari, de betere versie van Veronica insite (Bataven 5 tv). Als ze zelf filmpjes van mij laten zien en doen alsof ze me niet kennen weiger ik de pers te woord te staan. Koen Rensen wilde maar al te graag wat kwijt. Heerlijk om weer bezig te zijn. Ik was vandaag belangrijk voor de ploeg scoorde de bevrijdende 0-2. We waren gewaagd aan elkaar en dan moet je oppassen dat zij niet de 1-1 maken. Die jongens van het derde kunnen echt wel wat. Koen was blij met zijn klutsgoal. Samen met Ted Sommerdijk hebben wij mister Kluts gevraagd om tijdens de corona periode op 1,5 meter te trainen. Dit deden we met de look a likes van Ron Brandsteder (poppen). Je ziet wat John ons geleerd heeft. Twee goals allebei uit de klust een van Ted en een van mij. Op de vraag of nieuwkomer Rob D toegevoegde waarde heeft kon Koen kort zijn: die jongen heeft talent dat kun je zien. Echter om op dit niveau mee te kunnen moet hij nog veel leren. Waar wij als we het niet weten de bal over de zijlijn rossen of gewoon een lange bal blind na voren schieten lost Rob het voetballend op. Dat zijn wij niet gewend. Trainer Arno van Bataven 4 was er vroeg bij op sportpark Walburgen. Hij observeerde de komende tegenstanders aandachtig. Iedereen die het sportpark op kwam kreeg te horen dat het maar 0-1 stond en Bataven 3 zeker niet de minder was. Arno zat nog steeds in de underdog positie. Bataven 4 was in ieder geval klaar voor de strijd tegen Bataven 5. Binnen no time stond de einduitslag van 4-0 op het scorebord. De vedette konden zo hun benen sparen voor komende zondag. Arno was onder de indruk van Raymond en Remco bij Bataven 5. Het vijfde heeft toch wel twee toppers in het team. Op de vraag of Bataven 4 in het begin goed weg kwam (balletje op de paal) was zijn reactie ooo dat was niets. Voor Bataven 5 was deze wedstrijd een opwarmer voor komende zondag. Dan moet het gebeuren voor de mannen van trainer Jelle. Dan wacht de clash tegen het derde. Zo werden enkele spelers op een weekendje weg gestuurd en stond de aflevering van Bataven 5 tv (volg het insta accountant van Bataven 5)in het teken van de match voor de zondag erop. Wel hebben de mannen van het vijfde Gendt oranje doen laten kleuren. Met prachtig versierde huizen. Een niet te noemen inwoner van de Bernhardstraat klaagde voor af over het bord 3x tuut tuut bij winst. Echter toen hij het programma van afgelopen zondag voor het derde en het vijfde hoorde wist hij al dat er niet veel getoeterd ging worden. Helaas moet het toernooi verder zonder een van de smaak makers. Jorg K scoorden nog in de openingswedstrijd moest en nu af met een lelijke blessure. Joris Rikken fysio alsmede speler van Bataven 4 verzorgde eerste hulp. Jorg succes met het herstel en hopelijk is het niet je drink arm. Om 12:00 uur was het de beurt aan de dames van zondag 1 en zaterdag 1 om in poule C af te trappen. In een leuke onderlinge pot (volgens mij uniek twee Bataven vrouwen teams tegen elkaar) won Bataven vrouwen zaterdag 1 met 2-4. We dachten, ook gezien de avond ervoor, dat we het tegen de jonge dames conditioneel zouden gaan afleggen. Maar niets bleek minder waar. Voetballen waren we de eerste helft de betere vond trainer Kevin. Ik maakte me zorgen over dat er wel voldoende water in de bidons zou zitten wat het was ‘na’ dorstig weer. Nikki scoorde een prachtige goal. Ze verklaarde na afloop voor onze camera’s dat ze haar moeder dankbaar is dat ze haar naar Feyenoord laat kijken. Het was een typische Berghuis goal naar binnen komen en de bal via de lange hoek tegen de touwen aan schieten. Op de vraag of ze nu tijdens de training in een ander shirt gaat komen twijfelde ze. Ik zou mijn moeder er wel blij mee maken. Ook Bataven zondag krulde er een bal op fantastische wijze in. Tactische en technisch was het een mooie pot om te aanschouwen. Ook de scheids van dienst was van een hoog niveau. We hebben voor de wedstrijden nog de laatste instructie van de UEFA mee gekregen. Deze hebben we toegepast bij de tweede goal. Jammer is dat de spelregel kennis van mijn collega trainer niet op voldoende niveau was concludeerde Rob Bouwman. Ik zag de sportiviteitsprijs aan ons voorbij gaan. Of hij had overwogen om nog in te grijpen was hij resoluut. Kan wel een tapeje op de mond van John plakken maar je kent hem. En met drie Gevelingetjes in en rond het veld gaat dat een dure hobby worden. Komende week staan er weer wat krakers op het programma van de Bataven Cup. Minister de Jonge kondigt hoopt snel versoepelingen aan te kondigen dus wie weet mag er straks nog publiek komen kijken bij de Bataven Cup. Echter voor de klassieker van het toernooi Bataven 3 – Bataven 5 komt dit te vroeg. Volg hun insta accountants net als die van de overige teams om niets te missen van de Bataven Cup. Eerste verassing is een feit! Afgelopen zondag stonden de eerste twee wedstrijden op het programma Bataven 6 – Bataven 8 en Bataven 7 – Bataven 9. Waar het 9de op zijn Duits voor een zinderen verassing zorgde lukte dit niet voor de mannen van Pinta/Botterblom. Met name het “houtwerk” voorkwam dit. Onder leiding van Koning Harrie werd er afgetrapt tussen het 6de en 9de. Zoals veel voorkomend in de kelderklasse gebeurde dit zonder vlaggen en de grensrechters wapperde met een shirt. Dit werd later dankzij Peter vakkundig opgelost. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Het was een gelijk op en neer gaande strijd. Bataven 8 hielp door een foutieve terugspeelbal het zesde in het zadel. Thijs moet je dit soort cadeautjes niet geven. Even later verdubbelde het zesde door voorsprong. Bram won de broederstrijd en ronde een mooie aanval af. Bataven 8 raakte de paal en sprong minder scherp met de kansen om. De beste kans was er in de tweede helft voor Remco (bataven 8). Afgelopen vrijdag was hij nog komen buurten bij het zesde. Onder het mom ik heb een vergadering.. kwam hij een gerstesapje mee drinken met de mannen van Bataven 6. Met gespitste oren wist deze ex militair feilloos de tactiek van Bataven 6 te ontcijferen. Hij zag dat Berry nog pap in de benen had. Was dit van de vele kilometers fietsen of van de Hertog jan? Waar Remco aangaf dat hij rechtsback zou zijn, verscheen hij in de tweede helft als rechtsbuiten ten tonelen. Een keer lukte het hem om aan Berry te ontsnappen. Echter de gelouterde verdediger wist hem al dan niet reglementair af te stoppen. Bataven 6 scoorde de 3-0 door een mooie streep van Jorg. Maar de mooiste goal kwam nadat Bataven 8 wederom de paal had geraakt van Orland. Hij bracht de eindstand op 3-1. Bataven 6 kreeg te veel en Bataven 8 te weinig. Beide teams kregen een mooi cijfer in kader van de sportiviteitprijs. Na afloop zat Johan B nog stuk. Onze oud trainer van de lagere senioren had graag voor een stunt gezorgd. Het zat erin vandaag waren de woorden van Johan. Het biertje op terras verzachte enigszins zijn pijn. De tweede match was die tussen een team dat ieder jaar om de prijzen mee doet in de zevende klasse tegen een middenmoter uit de zevende klasse. Of te wel Bataven 7 – Bataven 9. Op de vooravond van deze klassieker werd er door de captain van Bataven 9 een bijeenkomst georganiseerd. Zo nam hij de niet vorm kerende ex keeper en de top aankoop uit de Deense competitie mee naar het terras aan de Dorpstraat in Gendt. Echter bij het zien van de concurrent in de poule verkasten ze snel naar de Markt. De wedstrijd leek op een bloedeloze 0-0 uit te draaien. Volgens de scheidsrechter verdiende de wedstrijd geen winnaar maar door een gelukkig late treffer van Rob Kregting pakte het negende de volledige winst. Coach Akse was in zijn nopjes. De tactiek heeft gewerkt vandaag waren zijn woorden. Ook plukte we de vruchten van het door trainen. Wij zijn de underdog in de poule maar zoals je ziet kunnen wij iedereen verslaan. We hebben de overwinning uitbundig gevierd. Eerst in het clubhuis en later bij Lisa. Vrijdag wacht ons de topper tegen Bataven 6. Yannick baart zich zorgen waar de mannen op zondag ochtend meestal met de flinke kater op het veld staan zullen we nu nuchter aan de start verschijnen. Hoe dit uit gaat pakken gaan we zien. Trainer Derks was uiteraard teleurgesteld. Hij weet de nederlaag aan een gebrek aan conditie. Zowel de spelers als staf besloten om het clubhuis te negeren. Dit hebben we niet verdiend. Onze focus ligt op de volgende wedstrijden liet Derks nog weten. Vanavond gaat de Bataven Cup verder. Om 20:00 trappen Bataven 10 en Bataven 8 af. Waarbij beide ploegen opzoek gaan naar de eerste overwinning. Zondag barst het geweld los in poule B en C. Trainer Kruip enigszins gepikeerd dat hij niet vernoemt werd in het vorig verslag laste afgelopen vrijdag een extra persmoment in. Hierin gaf hij aan dat hij tevreden was met de aanstellingen van de scheidsrechters. De winnaar in poule was al bekend volgens Kruip. Bat zat 2 is een maatje te groot aldus de trainer. Het lijkt erop dat de trainer die normaal overtuigd is van de kracht van Bataven 4 voor de underdog positie kiest.

1043x gelezen

Bataven Cup

4 juni 16:15  Bataven Cup (Leuk onderling toernooi tussen de seniorenteams om het voetbalseizoen toch nog mooi af te sluiten! Helaas geen supporters welkom, maar we proberen er toch wat moois van te maken! ) Zoals we weten staat er in juni een prachtig voetbal toernooi op het programma. Waar we hopen dat onze oranje hemden het goed gaan doen. Hiermee bedoelen we niet Europees kampioenschap maar de Bataven Cup. Met een deelname van twaalf teams gaat er gestreden worden in drie poules om de prijzen. Vorig week vrijdag gingen de signalen op groen. De woorden van Mark en Hugo klonken als muziek in de oren. Of beter gezegd als een Bal op het natte zondagmorgen gras. Niet alleen voor de jonkies maar ook voor de vrouwen en mannen boven de 27. Wat er vrijdag avond gebeurde was iets wat we goed kunnen bij de Bataven. Een viertal leiders staken de koppen bij elkaar en het idee om een Bataven Cup voor de lagere senioren op te gaan zetten was geboren. Het voorstel werd door de mede leiders, trainers, bestuur, walburgenboys, kantine medewerkers en scheidsrechters omarmt. Er werd binnen de huidige mogelijke heden in oplossingen gedacht. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door burophilipvandenhurk één van de weinige ongebonden en onafhankelijke adviseurs. Zij zijn geen onderdeel van een keten of gelieerd aan een bank. Zij adviseren je dus eerlijk en belangenvrij. Een bedrijf wat net als Bataven 7 een garantie voor kwaliteit is. Volgens de aanvoerder van Bataven 7 dient de kwaliteit van het team omgezet te worden in prijzen. Samen met de trainer werden er heel wat kilometers afgewandeld. Hierin werd besproken waar het anders zou moeten en kunnen. Na de nederlaag tegen Bataven 8 en de noodgedwongen Corona stop was het stil op het veld bij Bataven 7. Echter toen de geruchten van Bataven Cup sterker werden zagen we de mannen van de trainers Marnix en Remco weer op het veld verschijnen. De aanvoerder gaf aan een prijs is een prijs maar deze zou heel mooi zijn in onze lege prijzenkast. Trainer Jari van Bataven 3 was in zijn nopjes met de Bataven Cup. In de bekercompetitie hebben we laten zien dat we een echte cupfighter zijn. Tegen Bataven vier hoopt hij dat de balans van gelijkspel en verlies omslaat naar winst. We hebben ze aandachtig kunnen observeren twee keer en we weten nu hoe we ze moeten pakken, aldus Jari. Tegen Bataven 5 verwacht de trainer een walk-over. De nieuwe garde van Bataven 3 wil de oude garde van Bataven 3 graag laten zien wat winnen is. Dit zal niet zo makkelijk gaan aldus Jorg K. We zijn scherp. We trainen al weken op 1,5 meter en we staan te poppelen om weer de wei in te mogen. Zoals we in Bataven 5 TV hebben kunnen zien staat trainer Jelle onder zware druk. Jelle put vertrouwen uit de eerste wedstrijd van het seizoen. Hierin werd RKHVV verslagen. We hebben laten zien dat we derby’s aan kunnen. We zijn klaar voor de stadsderby. De organisatie is nieuwsgierig naar de voorspellingen van de doelpunten (t)(r)egen de komende weken. Naast twee mannenpoules is er ook een vrouwen poule waarin dames zondag, dames zaterdag en MO19 het tegen elkaar op gaan nemen. Trainer Marco van de MO19 zag de regio cup bij de jeugd aan zich voorbij gaan. Ik had zelfs contact opgenomen met de KNVB waarin ik zelf de poule kon bepalen. Gaat het niet door. Marco ziet de Bataven Cup vooral als leer moment van de meiden. Ze kunnen op deze manier kennis maken met het seniorenvoetbal. Verder zal hij geen risico nemen met de Lingewaard cup (4 juli bij Jonge Kracht). Hier wil hij laten zien wie de beste van Lingewaard is. Kevin (trainer Bataven zondag 1) duikt in de underdog positie en geeft aan vooral blij te zijn dat de kantine weer open is. In de beker en competitie deden de dames uitstekende zaken. Echter ook in de derde helft stonden ze hun mannetje tegen het geweld van Bataven drie en vijf. Bataven 9 achtte zich na de nederlaag tegen Bataven 10 kansloos voor de Bataven Cup. Net als de toekomst van Ronald Koeman bij Barcelona was ook de posities van Yannick en Adrie onzeker. Na goed scoutingswerk heeft Bataven 9 zich weten te versterken. Ze doen er alles aan de nieuwste aanwinsten speelgerechtigd en topfit te krijgen. Hierdoor verwachten ze een rol van betekenis te kunnen betekenen. Al met al belooft het een hele mooie editie te worden. Ook de scheidsrechter staan te poppelen om de corona kilo’s ervan af te lopen. Aanstaande zondag wordt er afgetrapt op veld. Helaas mag er geen publiek bij aanwezig zijn. ESPN en Ziggo proberen er nog van alles aan te doen om de beelden te mogen uitzenden. Het schijnt echter dat de Nordic Entertainment Group de rechten al opgekocht heeft. Naast het binnen halen van de Bundesliga en de formule 1 was de Bataven Cup voor ons het grootste doel. Helaas is deze zender nog niet beschikbaar in Nederland. Dus ons advies hou Insta (diversen teams), Facebook, twitter en de Bataven site in de gaten zo mis je niets van de Bataven Cup.

653x gelezen

Vacature verzorger (m/v) A-selectie

16 april 15:00  Vacature verzorger (m/v) A-selectie v.v. De Bataven Voor het komende seizoen 2021/2022 is v.v. De Bataven op zoek naar een verzorger (m/v) voor de A-selectie. Dit zal zijn voor de verzorging op de trainingsavonden welke op dinsdag en donderdagavond zijn en voor de verzorging/begeleiding bij de wedstrijdendagen (zondag). De Bataven is een ambitieuze voetbalvereniging die uitkomt in de 1e klasse zondag. Als verzorger maak je deel uit van de staf van de Bataven en werk je nauw samen met de trainers, verzorger van de B-selectie, hersteltrainer en fysiotherapie Wedocare (Gendt). Taken: Verzorgen van spelers tijdens trainingen en wedstrijden; Tapen en masseren; Inkoop en beheer van verzorgingsmaterialen; Informeren en overleg over fysieke gesteldheid spelers met trainers en hersteltrainer. De Bataven zoekt een verzorger die: Opgeleid of in opleiding is in de richting van sportmassage of fysiotherapie; Enthousiaste instelling; Kan werken als vertrouwenspersoon van speler; Affiniteit met heeft met voetbal. De Bataven biedt: Meedraaien in een medische staf met professioneel netwerk; Ruimte voor de verzorging van spelers; De mogelijkheid om ervaring op te doen in begeleiding van een selectie; Vergoeding voor de werkzaamheden. Ben je enthousiast en kan jij je vinden in bovenstaand profiel? Neem dan contact op met Manfred van den Broek email: m.a.j.m.vandenbroek@lingewaard.nl mobile: 06 2148 2134

766x gelezen

Verbouwing ballenhok

29 maart 20:00  Vanaf aankomende dinsdag gaan de werkzaamheden van start voor ons nieuwe ballenhok! Graag rekening mee houden dat er dus de komende tijd verschillende bouwactiviteiten plaatsvinden op het terrein.

496x gelezen

Vacature: Trainer/Coach JO17-1 seizoen 2021/2022

14 maart 20:15  Vacature: Trainer/Coach JO17-1 seizoen 2021/2022 Voor het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 is vv de Bataven op zoek naar een enthousiaste, bij voorkeur een gediplomeerde, jeugdtrainer voor JO17-1 die komend seizoen uitkomt in de 1e of hoofdklasse. Wij zijn op zoek naar een trainer die: · enthousiasmeert en motiveert; · positief coacht; · spelers en het team voetbal-technisch en voetbal-tactisch naar een hoger niveau brengt; · bereid is te trainen volgens de visie van de technische commissie jeugd van vv de Bataven · aandacht heeft voor discipline en fatsoenlijke omgangsvormen. Je bent in het bezit van minimaal TC III (Jeugd) of je hebt ruime ervaring in het trainen van junioren. Onze JO 17-1 traint op maandag en woensdag. Daarnaast verwachten we van je dat je de wedstrijd coaching op zaterdag voor je rekening neemt. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature of word je nu al enthousiast, dan kun je contact opnemen met Erik Wegh, hoofd technische commissie jeugd: 06-46037684 of schrijf een motivatiebrief met CV naar ewegh@hotmail.com

594x gelezen

Nieuwe Trainingsschema

26 februari 15:45  Bekijk het nieuwe schema hier!meer »

546x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!