Algemene ledenvergadering 2022 - V.V. De Bataven

Algemene ledenvergadering 2022

2 september 2022 20:00


Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. de Bataven, die zal worden gehouden op vrijdag 30 september 2022 om 20.00 uur in het Sportcafé op Walburgen.

Agenda

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststelling van de notulen van de 89e algemene ledenvergadering. Belangstellenden kunnen 1 dag voor de vergadering een afschrift van de notulen van 17 september 2021 opvragen bij secretaris Harrie van Moerkerk.

4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2021-2022.

5. Jaarverslag van de jeugdsecretaris over het verenigingsjaar 2021-2022.

Pauze

6. Goedkeuring van de jaarrekening over het seizoen 2021-2022, bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting.

Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2022-2023.

Belangstellenden kunnen 1 dag voor de vergadering een afschrift van de jaarrekening opvragen bij penningmeester Gerwin Huisman. (penningmeester@bataven.nl)

7. Rapport inzake de jaarrekening 2021-2022van de externe accountant.

8. Vaststelling van de contributies voor het seizoen 2022-2023.

9. Benoeming van bestuursleden:
Volgens het rooster aftredend en herkiesbaar is voorzitter Arold de Jong en penningmeester Gerwin Huisman. 

Aftredend en niet herkiesbaar Jari Wissing en Mark Terwindt. Hiervoor hebben we nog geen kandidaten.

Bestuursleden kunnen, volgens de statuten, kandidaat worden gesteld door tenminste drie stemgerechtigde leden uiterlijk 2 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris.

10. Vermelding jubilarissen.

11. Mededelingen.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Namens het bestuur van v.v. De Bataven, 
Harrie van Moerkerk, secretaris
hoofdbestuur@bataven.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!